Producent
Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Sklepu Internetowego Bubble&Co.

 

§ 1 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Klienci Sklepu Internetowego Bubble&Co. mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych, w szczególności mogą to być następujące dane: imię i nazwisko, płeć, firma osoby prowadzącej działalność gospodarczą, nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, adres zamieszkania/siedziby firmy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 2. Firma Bubble&Co. Magdalena Gawlik przedsięwzięła wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także zgodnie z wymaganiami ustawy
  o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 3. Zbiór danych Klientów Sklepu Internetowego Bubble&Co. zgłoszony został Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bubble&Co. jest Magdalena Gawlik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bubble&Co. Magdalena Gawlik z siedzibą ul. Prof. Adama Bochnaka 7, 30-698 Kraków, NIP 679-302-14-01- zwana dalej „Administratorem”.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 2 Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
 2. Rejestracja Konta oraz zaakceptowanie Regulaminu stanowi zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 3. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym Bubble&Co. 
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w różnych celach:
  a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
  b) w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  c) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, również w celu przekazywania informacji o Sklepie, ofercie i promocjach.
 5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Bubble&Co.:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym Bubble&Co. ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki;
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym Bubble&Co. z płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

 

§ 3 Prawo kontroli i dostępu Klientów do danych osobowych

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 2. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku, gdy podane przez Klienta w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Klient powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego Bubble&Co..

 

§ 4 Cookies i dane eksploatacyjne

 

 1. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego Bubble&Co. (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego Bubble&Co.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Klientów ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  a) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym Bubble&Co. i pokazywania, że są zalogowani;
  b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego Bubble&Co.;
  d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego Bubble&Co. do indywidualnych preferencji Klienta
  (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego Bubble&Co.;
  e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego Bubble&Co.
 3. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików Cookies. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, powinien odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików Cookies na danym urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Ograniczenia w stosowaniu plików Cookies mogą jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego Bubble&Co.
 4. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Bubble&Co (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym Bubble&Co. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego Bubble&Co. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

W związku z ciągłym rozwojem techniki zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego Bubble&Co.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl