Producent
Reklamacje i zwroty

Polityka zwrotów i reklamacji

Sklepu Internetowego Bubble&Co.

 

 I. Zasady reklamacji i zwrotu towaru dla Konsumentów

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres: Bubble&Co. Magdalena Gawlik, ul. Prof. Adama Bochnaka 7, 30-698 Kraków.

Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany. Przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony.

W razie odstąpienia od umowy, Bubble&Co. zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę produktów oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep Internetowy Bubble&Co., bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument.

2. Reklamacje

Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Konsument może składając reklamację:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo jeżeli wada jest istotna, o odstąpieniu od umowy, chyba że Bubble&Co. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Bubble&Co.

Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Bubble&Co. Magdalena Gawlik, ul. Prof. Adama Bochnaka 7, 30-698 Kraków.

Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Na żądanie Bubble&Co. produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany powyżej, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Koszt przesyłki ponosi Konsument. Przesłanie produktu przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane.

Bubble&Co., najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep Bubble&Co. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

 II. Zasady reklamacji i zwrotu towaru dla Firm

 

Odpowiedzialność Bubble&Co. z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zakupionego przez podmioty niebędące Konsumentami w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest wyłączona.

Zwrot towaru niewadliwego jest możliwy tylko po indywidualnym ustaleniu z Bubble&Co.

Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres: Bubble&Co. Magdalena Gawlik, ul. Prof. Adama Bochnaka 7, 30-698 Kraków.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl